-

بیوم چیست و انواع بیوم کدامند

بیوم یک جامعه زیست محیطی است که دارای آب و هوا و گیاهان و حیوانات خاصی است که در آن زندگی می کنند. انواع مختلف بیومروی زمین وجود دارد. این شامل بیوم های زمینی (در زمین) و بیوم آبزی (در آب) است. همان بیومرا می توان در نقاط مختلف زمین یافت، حتی در قاره های مختلف.

در مقالات قبلی تحت عنوان اکوسیستم و انواع آن توضیح داده ایم باید به این موضوع اشاره کنم هر بیوم مجموعه ای از اکو سیستم است هر چند اکثرا در بین مردم تفاوتی بین آنها قائل نمی شوند و در کتب درسی عنوان بیوم نام برده شده است به تفاوت عمده دیگری که بین اکوسیستم و بیوم هست اشاره خواهیم کرد مرزهای بیومبوسیله آب و هوا تعیین می شود اما مرزهای یک اکوسیستم با ویژگی های طبیعی مانند رودخانه ها یا کوهها و دره ها از هم جدا می شوند

مشخصه بیوم

به منظور درک بهتر جهان که در آن زندگی می کنیم، زیست شناسان سیاره ما را به آنچه بیوم می نامند تقسیم می کنند. بیوم یک کلمه بزرگ است که به سادگی به معنای یک منطقه از زمین است که ویژگی های مشابه را به اشتراک می گذارد.

Biomesبیوم توسط بسیاری از عوامل مختلف، از جمله آب و هوا و نوع گیاهان و حیوانات که در آنها زندگی می کنند شناخته شده است. آب و هوا هم دما و هم بارندگی است

انواع گیاهان و حیواناتی که می توانند دربیوم زندگی کنند بستگی به شرایط آب و هوایی دارند. برخی از گیاهان تنها با کمی آب می توانند زنده بمانند در حالیکه بعضی دیگر نیاز به آب زیادی دارند. علاوه بر این، برخی از حیوانات به خوبی به محیط های سرد وابسته هستند، اما حیوانات دیگر برای زنده ماندن به گرما نیاز دارند.

سعی کنید بیاد بیاورید بعضی از حیوانات که در مکان های برفی زندگی می کنند. آیا فکر می کنید که آنها می توانند در یک بیابان گرم زندگی کنند؟ احتمالا نه. برای مثال، یک خرس قطبی با خز سنگین در بیوم صخره ای خوشایند نیست

آمار جالب درباره بیوم ها Biomes

در اینجا چند مورد مهم است که باید به یاد داشته باشید اولا، دانشمندان همه راجع به چگونگی تقسیم زمین به بیوم موافق نیستند. دوم، همیشه مشخص نیست که یک بیوم به پایان می رسد و دیگری شروع می شود. به عنوان مثال، ممکن است روشن نباشد که یک چمنزار به پایان می رسد و یک جنگل آغاز می شود. سوم، یکبیوم در یک قسمت از زمین،مشابه با بیوم در قسمت دیگری از زمین نیست همه بیابان ها یکسان نیستند، به همین ترتیب، همه جنگل های بارانی یکسان نیستند، و غیره.

برای اطلاعات بیشتر بیوم کلیک کنید

بیشتر بدانید:

اجزای اصلی اکوسیستم چیست؟

علل تخریب اکوسیستم چیست ؟

اکوسیستم دریای خزر

تنوع زیستی

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : سه شنبه 6 آذر 1397 | 15:13 | نویسنده : دردانم |