-

عنصر نئون

چیست؟


عنصر نئون عنصر دهم جدول تناوبی است. عنصر شیمیایی نئون به عنوان گاز نجیب و غیرفلزطبقه بندی می شود.در سال 1898 توسط ویلیام رامزی و موریس تراورز کشف شد.

اطلاعات شیمیایی و فیزیکی عنصر نئون

نام: نئون

عدد اتمی: 10

نمادعنصر :Ne

گروه: 18

دوره: 2

بلوک: p

عنصر خانواده: گاز نجیب

جرم اتمی: 20.1797 (6)

هر اتم نئون دارای 10 پروتون است.

پیکربندی الکترون: [He] 2s22p6

کشف: توسط سر ویلیام رامزی و موریس W. Travers در سال 1898..

نام منشاء: Ramsay نام عنصر نئون از واژه یونانی neos به معنی جدید است.

ایزوتوپهای عنصر نئون:

نئون طبیعی از سه ایزوتوپ پایدار تشکیل شده است: 20Ne، 21Ne و 22Ne. شصت ایزوتوپ رادیواکتیو تحت شرایط آزمایشگاهی از 16Ne به 34Ne تولید شده است.

20 Ne

نئون 20 یک ایزوتوپ پایدار حاوی 10 نوترون است. 90.48٪ از نئون طبیعی نئون 20 است.

21 Ne

نئون 21 یک ایزوتوپ پایدار حاوی 11 نوترون است. 0.27٪ از نئون طبیعی نئون 21 است.

22 Ne

نئون 22 یک ایزوتوپ پایدار حاوی 12 نوترون است. 9.25٪ از نئون طبیعی نئون 22 است.

اطلاعات فیزیکی عنصر نئون

دانسته: 0.000825 g / cm3

نقطه ذوب: 24.56 درجه کلوین 248.59- درجه سانتی گراد-415.46درجه فارنهایت

نقطه جوش: 27.104 درجه کلوین 246.046 درجه سانتی گراد 410.883 درجه فارنهایت

نقطه سه گانه : 24.5561 K در 43.37 kPa

ادامه مطلب با کلیک روی

عنصر نئون

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : چهارشنبه 9 آبان 1397 | 10:27 | نویسنده : دردانم |