-

معرفی نیروها در اطراف ما هر کدام نقشی دارند نشستن،

ایجاد تعادل ، حرکت و چرخش، درهمه نوعی از نیرو در آن بکار رفته است

نیروها در اشکال مختلف ظاهر می شوند و ازهمه آنها نتیجه ای حاصل می شود

اجازه دهید درس را با این تصویر کوتاه شروع کنیم

سارا درب یخچال را باز کرد نوشیدنی درآورد و درب نوشیدنی را باز کرد

در تمام این کارها نیرو بکار رفته باز کردن درب نوشیدنی بلند کردن نوشابه

Force، نیرو همراه با انواع مختلف آن، تقریبا در هر فعالیت در زندگی ما اعمال می شود.

با پر کردن سبد خرید، کشیدن کالسکه نوزاد، جابجایی وزن در ورزشگاه، خوردن غذا و بسیاری موارد دیگر، استفاده از برخی از نیروها را شامل می شود.

نیروها می توانند:

باعث تغییر جهت مسیری شوند مانند اعمال نیرو به دسته دوچرخه باعث تغییر جهت دوچرخه می شود

نیروی طبیعی باد : باعث چرخش توربین و ایجاد برق می شود

تغییر شکل نیروی وارده به خمیر نان باعث تغییر شکل خمیر می شود

در این درس، ما باید جزئیات نیروها را بررسی کنیم و چگونگی تغییر شکل اشیاء،

چیزهایی که در حال حرکت است، حرکت دادن اشیاء با سرعت،

کم کردن سرعت یا متوقف کردن و تغییر جهت حرکت را بررسی کنیم. وزن،

فشار و لحظات چرخشی نیز نتیجه نیروها است.

نیرو چیست؟

نیرو می تواند یک فشار یا کشش باشد.کنش و واکنش بین دو جسم است

این چیزی نیست که شما بتوانید ببینید یا لمس کنید، اما می توانید آن را در عمل مشاهده کنید.

نیروها را می توان با استفاده از دستگاه به نام نیرو سنج اندازه گیری کرد.

نیرو یک کمیت برداری است که دارای جهت و اندازه است

واحد نیرو نیوتن نامیده می شود. توسط نماد N نشان داده می شود

نیروی 2N کوچکتر از 7N است.

یک نیرو معمولا از یک تعامل اثر متقابل حاصل می شود. تعامل می تواند فیزیکی یا غیر فیزیکی باشد.

نیروی تماسی

نیروهای ناشی از تعامل فیزیکی "نیروهای تماسی ( برخورد فیزیکی) نامیده می شوند

و نمونه هایی از جمله اصطکاک، تنش، مقاومت هوا و نیروی فنر هستند.

نیروی غیر تماسی

نیروی حاصل از تعامل غیر فیزیکی یعنی بدون تماس بر هم نیرو وارد کنند

نیروی غیر تماسی نامیده می شودنمونه هایی از جمله نیروی گرانشی،

الکتریکی یا مغناطیسی است.

اندازه گیری نیرو چگونه است ؟

نیروی سنج شامل یک فنر به یک قلاب فلزی متصل است. فنر زمانی کشیده می شود

که نیرویی به قلاب اعمال شود.

وزن و جرم
مردم اغلب در ممفهوم جرم و وزن اشتباه می کنند. به یاد داشته باشید

وزن یک نیرو است و با نیوتون اندازه گیری می شود. جرم با کیلوگرم (کیلوگرم)

اندازه گیری می شود. توضیح بیشتر جرم اینجا را کلیک کنید

جرم چیست ؟به مواد سازنده یک جسم جرم می گویند واحد اندازه گیری جرم کیلوگرم می باشد

وزن چیست؟

وزن نیروی ناشی از گرانش است. از آنجا که نیرواست ، در واحد نیوتون (N) اندازه گیری می شود.

نیروی گرانشی که از طرف زمین به جسم (جرم جسم ) وارد می شود وزن گویند

یک جسم وزن بیشتری دارد اگر توده ای بیشتر باشد.

در سراسر جهان، مردم وزن اشیا را با کیلوگرم می خوانند. این درست نیست

واحد علمی مناسب برای اندازه گیری وزن نیوتون است و با نماد N نوشته می شود

وزن یک جسم در همه جا بر روی زمین یکسان است، زیرا جسم تحت همان گرانش قرار دارد.

در فضا، گرانش وجود ندارد

گرانش در ماه کمتر است و به این معنی است که یک جسم بر روی ماه وزنش کمتر است

وزن جسم (W)

جرم (m)

شتاب گرانشی (g)

تعیین شود، در نتیجه W = mg.

اندازه شتاب در زمین 9/8 N/Kgاست معمولا جهت راحتی محاسبات 10 می گیریم

شدت جاذبه در سیارات دیگر با هم فرق دارد

بیشتر بخوانید

گرانش یا جاذبه زمین چیست؟

جرم چیست؟

ماشین ساده چیست؟

سطح شیب دار چیست؟

اهرم قرقره چرخ محور

کمیت نرده ای یا اسکالر یا کمیت برداری چیست؟

هوش مصنوعی خوب یا بد ؟

نیرو چیست ؟

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : مهدکودک , نقاشی , روانشناسی کودک , آموزشی ,
تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 | 16:21 | نویسنده : دردانم |