-

اهرم , قرقره , چرخ و محور

یک اهرم یک تخته ساده است که روی یک محور آزادانه چرخش دارد .

این مناسب برای بلند کردن یا حرکت دادن چیزهای سنگین است.

این یک ماشین ساده بسیار مفید است و شما می توانید آنها را در همه جا پیدا کنید.

قطعات اهرمی
اهرم ها دارای چهار بخش بسیار مهم هستند - نوار یا تخته ، نقطه اتکا (محوری یا نقطه چرخش)،

فشار (یا نیروی محرکه) و بار یا نیروی مقاوم

اهرم یک تخته بلند است. ممکن است چوب، فلز یا هر ماده با دوام دیگر باشد.

که بر روی تکیه گاه قرار دارد

هنگامی که یک انتهای یک اهرم را فشار می دهید، یک نیرو محرکه (ورودی) به آن اعمال می کنید.

اهرم در محور چرخش می کند نیروی خروجی بر روی باریا نیروی مقاوم اعمال می کند

اهرم هر دو نیروی ورودی خود را افزایش می دهد و جهت نیروی ورودی شما را تغییر می دهد

سه نوع اهرم داریم اهرم نوع اول
در اهرم نوع اول تکیه گاهی بین نیروی محرکه یا فشاری که وارد می کنیم

و بار بعنوان نیروی مقاوم قرار دارد اهرم نوع اول باعث تغییر جهت می شود

سه حالت برای این نوع اهرم داریم

اول : اگر تکیه گاه به نیروی محرکه نزدیکتر باشه بازوی مقاوم بزرگتر از بزوی محرکه می شود

در این حالا مسافت و نیرو افزایش می یابد

دوم:تکیه گاه دقیقا وسط نیروی محرکه و نیروی مقاوم باشد در این حالت دو تا بازو برابر خواهند بود

سوم: تکیه گاه به نیروی محرکه نزدیکتر باشد بازوی مقاوم کوچکتر خواهد شد

اهرم نوع دوم
در این اهرم ، بار بین نیروی مقاوم تکیه گاه قراردارد بازوی محرکه بزرگتر از بازوی مقاوم است

در این حالت باعث افزایش نیرو می شود

اهرم نوع سوم :در این اهرم نیروی محرکه بین تکیه گاه و نیروی مقاوم یا بار است

نیروی محرکه یا فشار وارده به بار بیشتر نزدیک است.در این نوع اهرم سرعت

و مسافت اثر نیرو افزایش می یابد

چرخ و محور

این ماشین ساده شامل دو اشیاء دایره ای است - یک دیسک بزرگتر و یک سیلندر کوچکتر،

که هر دو در مرکز قرار دارند. دیسک بزرگتر چرخ نامیده می شود و شیء یا میله کوچکتر

استوانه ای به عنوان محور نامیده می شود. گاهی ممکن است دو چرخ متصل

به هر دو انتهای محور وجود داشته باشد. یک چرخ تنها یا یک محور تنها یک ماشین ساده نیست.

آنها باهم یک ماشین ساده نامگذاری می شوند.

چرخ و محور

اگر شما دقیقا نگاه کنید که چگونه یک چرخ و محور کار می کند،

متوجه خواهید شد که این یک نوع اهرم است.

چرخ و محور در دو روش اساسی کار می کنند.

نیروی اعمال شده به چرخ:
به عنوان مثال، یک پیچ گوشتی را در نظر بگیرید. اگر یک نیرو را به دسته اعمال کنید،

پیچ می چرخد و فشار یا نیروی محرکه را افزایش می دهد

نیرو به چرخ وارد می شود چرخ بزرگتر از محور است و مساحت بیشتری را پوشش می دهد.

در این حالت مزیت مکانیکی نسبت شعاع چرخ به شعاع محور همیشه بزرگتر از یک است

دستگیره درب ساده یک نمونه عالی از چرخ و محور است. مکانیزم قفل درب دستگیره

در داخل درب است و تنها می تواند توسط دکمه کنترل شود. از آنجایی که چرخاندن محور

برای باز کردن درب دشوار است، می توانیم با چرخاندن چرخ محور درب را باز می کند

چرخ و محور در دستگیره درب

نیروی اعمال شده به محور:
یک آسیاب بادی را در نظر بگیریم. اگر نیرویی را به محور اعمال کنید،

نیرو به چرخ وارد می شود مزیت مکانیکی نسبت شعاع محور به شعاع چرخ است

و همیشه کمتر از یک است با افزایش سرعت و مسافت به ما کمک می کند

قرقره

پرچم مدرسه خود نمونه یک ماشین ساده بنام قرقره است

قرقره چرخی شیار دار که آزادانه حول یک محور می چرخد هنگامی که

شما بر روی طناب نیرو وارد می کنید ، پیچ و مهره به چرخش در می آیند

و پرچم بالا می رود. جهت نیرو را تغییر می دهند.

ماشین ساده قرقره

انواع قرقره
سه نوع قرقره وجود دارد. هر سیستم قرقره به چگونگی قرار دادن چرخ و طناب با هم بستگی دارد.

قرقره ی ثابت چیست؟
این ساده ترین شکل قرقره است.محور های قرقره ثابت است و قرقره حول محور می چرخد

پرچم مدرسه شما نمونه ای از قرقره ثابت است در این قرقره

جهت نیرو تغییر می کند

مزیت مکانیکی کامل برابر یک است

با حرکت طناب قرقره جابه جا نمی شود

قرقره متحرک چیست؟

شیار قرقره روی یک طناب قرار دارد یک سر طناب در این قرقره ثابت و سر دیگر آن حرکت می کند

باعث افزایش نیرو می شود

مزیت مکانیکی برابر2 است

سرعت جابه جایی نیروی محرکه دو برابر سرعت جابه جایی نیروی بار یا مقاوم می باشد

همانند اهرم نوع دوم می باشد

قرقره متحرک

قرقره مرکب چیست؟

ترکیبی از چند قرقره ثابت و متحرک است

مزیت مکانیکی 2 یا بیشتر از دو است

مزیت مکانیک کامل چیست ؟تمام نیروی وارده به کار مفید تبدیل می شود

به این معنی نیروی محرکه با نیروی مقاوم برابر است

مزیت مکانیکی واقعی چیست؟ در این حالت مقدار از نیروی محرکه تلف می شود

همه نیرو به کار مفید تبدیل نمی شود

مطالب مرتبط:

ماشین های ساده

سطح شیبدار

ماشین ساده گوه و پیچ و مهره

اهرم , قرقره , چرخ و محور

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : مهدکودک , نقاشی , روانشناسی کودک , آموزشی ,
تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 | 15:25 | نویسنده : دردانم |