-

سلول گیاهی 1

سلول کوچکترین واحد حیاتی پیکره‌ی موجودات زنده است. اکثر سلول‌ها را نمی‌توان بدون میکروسکوپ مشاهده کرد. اگر شما می‌خواهید سلول‌ها را در موجودات مشاهده کنید، به یک میکروسکوپ نیاز دارید. همه‌ی موجودات از سلول‌ها تشکیل شده‌اند. برخی از موجودات تک سلولی‌اند، بدین معنی که جاندار تنها از یک سلول تشکیل شده است (مثل باکتری‌ها). گیاهان و حیوانات چند سلولی‌اند که در واقع از تعداد زیادی سلول شکل گرفته‌اند. برخی از سلول‌های گیاهان فتوسنتز انجام می‌دهند و غذای گیاه را تامین می‌کنند. درحالی که سلول‌های بدن انسان مواد مغذی را از طریق غذا خوردن تامین می‌کنند.

اگرچه سلول‌ها اندازه، شکل و فعالیت‌های متفاوتی دارند، همه‌ی آن‌ها سه ساختار مشترک دارند: هسته، غشای پلاسمایی و سیتوپلاسم. این سه بخش، حیات را برای سلول‌‌ها فراهم می‌کند.
هسته: هسته، مواد ژنتیکی موجود زنده را در بر می‌گیرد. این مواد ژنتیکی شامل د اکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) است. هر گونه از گیاهان DNA منحصربه فردی دارند که این ویژگی به دانشمندان کمک می‌کند تا گونه‌ها یا رده‌های موجود در طبیعت را شناسایی کنند. وظیفه‌ی هسته، کنترل تولید پروتئین‌ها، حفظ اطلاعات ژنتیکی و انتقال بدون تغییر آن‌ها به سلول‌های ایجاد شده از تقسیم سلولی است.
غشای پلاسمایی: تمامی سلول‌ها توسط یک غشای خارجی به نام غشای پلاسمایی از محیط اطراف جدا می‌شوند. سیتوپلاسم، اندامک‌ها و هسته‌ی سلول در درون این غشا محصور شده‌اند. از وظایف غشای پلاسمایی، کنترل عبور و مرور مواد مانند آب و مولکول‌های مختلف دیگر است.

سیتوپلاسم: این بخش از سلول دربرگیرنده‌ی اندامک‌های سلول است که بین هسته تا غشای پلاسمایی قرار گرفته است. وظیفه‌ی سیتوپلاسم، حفظ یکپارچگی، پایداری سلول و اندامک‌ها (که دارای عملکردهای ضروری هستند) است.
دیواره‌ی سلولی: ویژگی همه‌ی سلول‌های گیاهی، وجود دیواره‌ی سلولی است که آن‌ها را از سلول‌های جانوری متفاوت می‌کند. مهم‌ترین جزء دیواره‌ی سلولی سلولز است که نقش بسزایی در ساختار سلول‌ها برعهده دارد. دیواره‌ی سلولی در تعیین اندازه و شکل سلول دخالت دارد و مانع از افزایش زیاد حجم پروتوپلاست (سلول گیاهی بدون دیواره) می‌شود. از سوی دیگر، دیواره‌ی سلولی در نقل و انتقال و ترشح مواد در گیاهان نقش دارند. دیواره‌ی سلولی نقش دفاعی مهمی در برابر ورود باکتری‌ها و قارچ‌ها به گیاه دارند.

میتوکندری‌: میتوکندری سلول گیاهی همانند کلروپلاست دارای دو غشا است. وظیفه‌ی میتوکندری، آزاد کردن انرژی از مولکول‌های آلی مانند گلوکز است. در واقع میتوکندری جایگاه فرایند تنفس و منبع اصلی انرژی در تمام سلول‌های یوکاریوتی است. علاوه بر این، از وظایف میتوکندری سنتز اسیدهای آمینه، ویتامین‌ها و اسیدهای چرب است.

شبکه‌ی آندوپلاسمی: شبکه‌ی آندوپلاسمی دارای دو غشا است. دو نوع شبکه‌ی آندوپلاسمی وجود دارد، شبکه‌ی آندوپلاسمی خشن یا زبر و شبکه‌ی آندوپلاسمی صاف.
شبکه‌ی آندوپلاسمی خشن، دارای ریبوزوم بر روی سطح خود است و در سلول‌هایی که تولید و ذخیره‌ی پروتئین‌ها را انجام می‌دهند، به تعداد زیاد یافت می‌شود. شبکه‌ی آندوپلاسمی صاف فاقد ریبوزوم بر سطح خود است و در سلول‌هایی که لیپید ترشح می‌گردد، به طور فراوان یافت می‌شود. دانه‌های گیاهان غنی از شبکه‌ی آندوپلاسمی صاف هستند، گیاه تا زمانی که توانایی جذب مواد مغذی را از خاک یا محیط اطراف ندارد می‌تواند از لیپیدهای موجود در دانه‌ها استفاده کند. از وظایف شبکه‌ی آندوپلاسمی، توزیع لیپیدها و پروتئین‌ها به بخش‌های دیگر سلول است و در واقع مانند یک کانال در جهت انتقال مواد به سایر قسمت‌های سلول عمل می‌کند.

مطالب مرتبط:

تعریفی از سلول


سلول گیاهی 1

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : مهدکودک , نقاشی , روانشناسی کودک , آموزشی ,
تاريخ : يکشنبه 15 بهمن 1396 | 16:39 | نویسنده : دردانم |

فتوسنتز 1
گیاهان برای رشد و نمو خود به غذا نیاز دارند، اما آن‌ها برای تامین غذای خود نیازی به انسان‌ها و حیوانات ندارند. بیش‌تر گیاهان توانایی تهیه‌ی غذای خود را دارند، که این توانایی توسط نور خورشید و فرایندی به نام فتوسنتز روی می‌دهد. واژه‌ی فتوسنتز از ترکیب دو واژه‌ی فتو و سنتز تشکیل شده است. فتو به معنی نور و سنتز به معنی ترکیب و یا تجزیه‌ی مواد برای تولید مواد یا ماده‌ی جدید است.
برای انجام فتوسنتز، گیاهان نیاز به کربن ‌دی ‌اکسید، آب و نور خورشید دارند.
کربن ‌دی ‌اکسید موجود در اتمسفر در منفذهای کوچک برگ‌های گیاهان به دام می‌افتند که به این منفذهای کوچک روزنه گفته می‌شود. از طرفی آب توسط ریشه‌ها جذب می‌شود و از طریق ساقه‌ها به برگ گیاهان می‌رسد. نور خورشید توسط رنگیزه‌های سبز موجود در برگ‌ها جذب می‌شود.

فرایند فتوسنتز در برگ‌های گیاهان اتفاق می‌افتد. برگ‌های گیاهان از سلول‌های خیلی کوچک تشکیل یافته‌اند. در درون این سلول‌ها ساختارهایی کوچکی به نام کلروپلاست وجود دارد. هر کلروپلاست دارای رنگیزه‌های سبزی به نام کلروفیل هستند که این کلروفیل‌ها انرژی نورانی خورشید را جذب می‌کنند. این انرژی برای شکستن مولکول آب به اکسیژن و هیدروژن مورد استفاده قرار می‌گیرد که اکسیژن ایجاد شده از برگ‌ها به سمت اتمسفر آزاد می‌شود. هیدروژن و کربن ‌دی ‌اکسید برای تشکیل غذا یا گلوکز (غذای اصلی گیاه) مورد استفاده قرار می‌گیرند. مقداری از گلوکز تولید شده، انرژی مورد نیاز برای رشد و نمو گیاه را فراهم می‌کند و مقدار باقیمانده‌ هم در قسمت‌های مختلف گیاه از جمله ریشه‌ها، برگ‌ها و میوه‌های گیاهان ذخیره می‌شوند.

فرایند فتوسنتز در دو مرحله که یکی وابسته به نور خورشید و دیگری مرحله‌ی انجام چرخه‌ی کالوین (مرحله‌ی تاریکی) است، انجام می‌شود.
واکنش وابسته به نور: واکنش‌های وابسته به نور در غشای تیلاکوئیدهای کلروپلاست‌ها و تنها زمانی که نور در دسترس باشد، اتفاق می‌افتد. در طول این واکنش‌ها انرژی نورانی به انرژی شیمیایی تبدیل می‌شود. کلروفیل و دیگر رنگیزه‌های کمکی انرژی نورانی را جذب می‌کنند و آن را به فتوسیستم‌ها که وظیفه‌ی انجام فتوسنتز را دارند، منتقل می‌کنند.
آب برای فراهم کردن الکترون‌ها، یون‌های هیدروژن و همچنین اکسیژن مورد استفاده قرار می‌گیرد. الکترون‌ها و یون‌های هیدروژن، ATP (آدنوزین تری فسفات) و NADPH (نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات) تولید می‌کنند. ATP منبع اصلی تامین انرژی در داخل سلول است. NADPH یک مولکول انتقال‌دهنده‌ی الکترون است. ATP و NADPH در مرحله‌ی بعد یعنی در چرخه‌ی کالوین استفاده می‌شوند.
‌چرخه‌ی کالوین: چرخه‌ی کالوین در استرومای کلروپلاست‌ها اتفاق می‌افتد. اگرچه این چرخه‌ بدون وجود نور انجام می‌شود اما برای انجام واکنش‌ها نیاز به ATP و NADPH است که در مرحله‌ی اول (مرحله‌ی وابسته به واکنش نورانی) تولید شده‌اند. دی‌اکسید کربن، ATP و NADPH موجب تشکیل گلوکز در گیاهان می‌شوند.
پس تا این قسمت متوجه شدیم که گیاهان برای تهیه‌ی غذای خود (گلوکز) به دی اکسید کربن، آب و نور خورشید نیاز دارند. علاوه بر گلوکز، گیاهان به اکسیژن نیز نیاز دارند. این اطلاعات را می‌توان در فرمول زیر جمع‌بندی کرد:

اکسیژن + گلوکز ‹―————— آب + دی‌ اکسید کربن
معادله‌ی شیمیایی این واکنش به صورت زیر است:

6CO2 + 6H2O ‹―————— C6H12O6 + 6O2
اهمیت فتوسنتز:
فتوسنتز اساسا به دلیل تولید غذا و اکسیژن بسیار مهم است. انسان‌ها از گیاهانی مانند هویج، سیب زمینی، سیب، هندوانه و غیره تغذیه می‌کنند، زیرا مقداری از گلوکز حاصل از فتوسنتز در میوه‌ها و ریشه‌های گیاهان ذخیره می‌شود. این غذاها انرژی لازم برای انسان‌ها و حیوانات را فراهم می‌کنند. اکسیژن هم در طول فرایند فتوسنتز تولید و به اتمسفر آزاد می‌گردد. این اکسیژن تولید شده موجب می‌شود که انسان‌ها بتوانند تنفس کنند و بدون آن قادر به زندگی نخواهند بود. همه‌ی انرژی ما برای رشد و نمو و فعالیت‌های فیزیکی از طریق خوردن غذا فراهم می‌شود که این غذا از طریق گیاهان و حیوانات تهیه می‌شود. در واقع حیوانات هم انرژی مورد نیاز خود را از طریق خوردن گیاهان برآورده می‌کنند.
منابع اصلی انرژی در حال حاضر در عصر ما، گاز طبیعی، نفت و زغال است که طی میلیون‌ها سال از بقایای گیاهان و حیوانات مرده بدست می‌آیند که تمامی انرژی موجود در این منابع به فتوسنتز گیاهان برمی‌گردد. همچنین، فرایند فتوسنتز مسئول برقراری تعادل بین میزان اکسیژن و دی اکسید کربن در اتمسفر است. گیاهان دی اکسید کربن موجود در هوا را جذب می‌کنند و اکسیژن را به اتمسفر آزاد می‌کنند


فتوسنتز1

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : مهدکودک , نقاشی , روانشناسی کودک , آموزشی ,
تاريخ : شنبه 5 اسفند 1396 | 12:51 | نویسنده : دردانم |

دم‌اسبیان
اکثر دم‌اسبیان مانند Equisetum debile و Equisetum palustre در نواحی مرطوب مانند کنار جوی‌ها و کانال‌های آب زندگی می‌کنند، اما برخی از گونه‌ها مانند Equisetum arvense توانایی زندگی در مناطق خشک را دارند. دم‌اسبیان دارای ساقه‌های بند بند هستند. در برخی از گونه‌ها این ساقه‌ها توپر و در برخی دیگر توخالی هستند. از ویژگی های دم‌اسبیان وجود دو نوع ساقه‌ی زایا و غیر زایا است. ساقه‌های غیرزایا سبز رنگ (کلروفیله) و دارای شاخه‌های فرعی هستند. ساقه‌های زایا معمولا در بهار ظاهر می‌شوند، مایل به زرد کم رنگ (غیر کلروفیله)، فاقد شاخه‌های فرعی و منتهی به سنبله‌ی هاگزا یا استروبیل هستند.


از گروه دم‌اسبیان، امروزه فقط یک جنس به نام دم‌اسب در تمام دنیا وجود دارد. گیاه دم‌اسب از دو بخش هوایی (علفی و یکساله) و زیرزمینی (ریزوم) تشکیل شده است. جنس دم‌اسب اکثرا دارای گونه‌های کوچکی با ارتفاع 15-16 سانتی‌متر و قطر 2 سانتی متر، است. البته در این جنس گونه‌های با ارتفاع زیاد هم یافت می‌شود مانند Equisetum giganteum (3 ‌متر)، Equisetum telmateia (2 متر) و Equisetum ramosissimum (4 متر).
از ویژگی‌های دیگر این گیاهان این است که مواد سیلیسی در دیواره‌ی سلولی سلول‌ها تجمع می‌یابند و گیاه را نسبت به پاتوژن‌ها و علف‌خوارها مقاوم می‌کنند. ساقه‌ی گیاه دم‌اسب ظاهری موج‌دار دارد که از بیرون به صورت شیاردار با نواحی برجسته دیده می شود. ریشه‌‌ی اولیه‌ی یا ریزوم گیاه دم‌اسب موقتی است و پس از چند روز از بین می‌رود و سپس ریشه‌های نابجا از گره‌های ساقه ایجاد می‌شود

برگ‌های دم‌اسبیان کوچک، ساده، فلس مانند و مشابه یک‌دیگر هستند. چگونگی اتصال برگ‌ها به گره‌های ساقه در گونه‌های مختلف، متفاوت است. در گونه‌هایی با ساقه‌ی نازک برگ‌های کمتری دیده می‌شود برای مثال 2-3 برگ در .Equisetum Scirpoides در برخی دیگر مانند Equisetum Schaffneri که دارای ساقه‌ی ضخیم هستند، برگ‌های زیادی (حدود 40 برگ) مشاهده می‌شود

تولیدمثل رویشی در گیاه دم‌اسب: در برخی از گونه‌ها مانند Equisetum telmateia و Equisetum arvenseریزوم‌های تشکیل شده از غده‌ها، از گیاه مادر جدا می‌شوند و سپس می‌توانند جوانه بزنند و اسپوروفیت جدید گیاه دم‌اسب را به وجود بیاورند.
تولیدمثل جنسی در گیاه دم‌اسب: در انتهای ساقه‌ی زایا برگ‌های فلس مانند جمع می‌شوند و ساختاری به نام استروبیل و یا سنبله‌‌ی هاگزا را به وجود می‌آورند. در سطح پشتی هر برگ فلس مانند تعدادی اسپورانژ وجود دارد در درون اسپورانژها، سلول‌های مادر اسپور به وجود می‌آیند. سلول مادر اسپور با تقسیمات خود باعث ایجاد چهار اسپور هاپلوئید می‌شوند. با پاره شدن اسپوارنژ، اسپورهای سبز رنگ، هاپلوئید و مشابه هم آزاد می‌شود. اگر اسپورها در شرایط مساعد قرار گیرند، به سرعت شروع به جوانه‌زنی می‌کنند (با گذشت زمان توانایی آن‌ها برای جوانه‌زنی کاهش پیدا می‌کند). برخی از اسپورها، پروتال نر و برخی دیگر پروتال ماده را به وجود می آوررند پروتال ماده کوچکتر از پروتال نر است. آنتروزوئیدهای حاصل از پروتال نر در محیط مرطوب توسط آب، خود را به گردن آرکگن می‌رسانند و پس از وارد شدن به داخل ساختار آرکگن، یکی از آنتروزوئیدها با هسته‌ی تخم‌زا یا ااسفر لقاح
می‌یابند و سلول تخم را به وجود می‌آورند. سلول تخم جوانه می‌زند و ریزوئید، ساقه و برگ‌های فلس مانند گیاه دم اسب را بوجود می اورد .


تهیه و تنظیم : آرزو رضایی


دم اسبیان

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : مهدکودک , نقاشی , روانشناسی کودک , آموزشی ,
تاريخ : شنبه 5 اسفند 1396 | 12:52 | نویسنده : دردانم |

با دنیای جلبکها بیشتر آشنا شویم
بیش از 70 درصد از سطح زمین را آب پوشانده است که از عمده‌ترین گروه موجودات آن می‌توان به جلبک‌ها اشاره کرد. جلبک‌ها به عنوان تولیدکنندگان عمده مواد غذایی تاثیر بسزایی در پایداری اکوسیستم دریا دارند و از این رو منبع غذایی مناسبی برای سایر جانداران آبزی به شمار می‌روند. علاوه بر جلبک‌هایی که با چشم غیرمسلح دیده می‌شوند، جلبک‌هایی هم وجود دارند که برای مشاهده‌ی آن‌ها از میکروسکوپ استفاده می‌شود که به این نوع از جلبک‌ها، ریزجلبک یا جلبک میکروسکوپی گفته می‌شود. جلبک‌های میکروسکوپی (ریزجلبک‌ها) از قدیمی‌ترین ساکنان اقیانوس‌ها و آب‌های شیرین می‌باشند، خلقت آن‌ها به میلیارد‌‌ها سال قبل از تاریخ حیات بشر برمی‌گردد و هم اکنون نیز در طبیعت پیرامون ما وجود داشته و نقش بسیار مهم و کلیدی را در اکوسیستم ایفا می‌نمایند. در پی کمبود منابع غذایی، بشر کنونی به دنبال منابع غذایی جدید جهت تامین نیاز‌های روزافزون خود بوده است. یکی از این منابع غذایی که از چندین دهه پیش مورد توجه قرار گرفته است، جلبک‌ها می‌باشد. اولین ارجاع به جلبک، در متون قدیمی چینی و با عنوان «تسائو» است. در نوشته‌های یونانیان و رومیان، کلمه‌ی جلبک به ترتیب به صورت فیکوس و فوکوس بود. واژه یونانی فیکوس به معنی جلبک، علف هرز دریا می‌باشد جلبک‌ها برای مدت طولانی توسط ساکنان هاوایی بعنوان غذا مورد استفاده قرار می‌گرفتند و بنام لیمو خوانده می‌شدند. جلبک احتمالا کلمه‌ای ترکی با تلفظ گول بیی و به معنای آلوده کننده استخر است و به مرور در زبان فارسی بصورت تلفظ امروزی جلبک در آمده است. در اصطلاح علمی جلبک‌ها را با آلگی و علم جلبک شناسی را با نام فایکولوژی می‌شناسیم. در برخی منابع، جلبک شناسی را آلگالوژی نیز نوشته‌اند. امروزه جلبک‌ها در صنعت غذایی، داروسازی و تصفیه‌ی فاضلاب‌ها کاربرد فراوان دارند.
تولیدمثل جلبک‌ها
جلبک‌ها به دو صورت زیر می‌توانند تولیدمثل کنند:
1- تولیدمثل غیر جنسی به دو صورت قطعه قطعه شدن کلنی، تال و یا تشکیل هاگ‌ها انجام می‌گیرد، که این هاگ‌ها می‌توانند به صورت متحرک یا غیر متحرک باشند.
کلنی : کلنی به جانداران پرسلولی و ساده گفته می‌شود که سلول‌های این گونه جانداران کم و بیش شبیه به هم هستند و با اینکه بین این سلول‌ها ارتباط زیستی وجود دارد ولی هر سلول به صورت مستقل عمل می‌کند.
تال: جلبک‌ها جزء گیاهان ابتدائی بوده که مانند گیاهان برگ، ساقه یا ریشه‌ی حقیقی ندارند. به این ساختار ساده‌ی جلبک‌ها تال گفته می‌شود.
2- تولیدمثل جنسی از طریق آمیزش دو گامت نر و ماده صورت می‌گیرد. گامت‌های تولید شده می‌توانند اندازه و شکل‌های متفاوتی داشته باشند که بر اساس آن نوع آمیزش، نام‌های متفاوتی میگیرد.
جلبک‌ها بر اساس رنگ به چهار دسته طبقه بندی می‌شوند:
1-جلبک‌های سبز- آبی (سیانوباکتری‌ها)
جلبک‌های سبز-آبی، جلبک‌های پروکاریوتی فتوسنتز کننده محسوب می‌شوند، درحالی که جلبک‌های دیگر منشا یوکاریوتی دارند. جلبک‌های سبز-آبی دارای رنگیزه‌های کلرفیل a، کاروتن، فیکوسیانین و فیکواریترین هستند. ین جلبک‌ها علاوه بر رنگ سبز-آبی، به رنگ‌های آبی، سبز و رنگ‌های مایل به قهوه‌ای هم دیده می‌شوند. جلبک‌های سبز-آبی در زیستگاه‌های متفاوتی از جمله دریاچه‌ها، استخرها، خاک‌های مرطوب و همچنین درآب‌های گرم غنی از مواد مغذی مانند فسفات و نیتروژن زندگی می‌کنند. اکثر سیانوباکتری‌ها متحرک هستند و به صورت تک سلولی، کلنی و شاخه‌ای یافت می‌شوند

2-جلبک‌های سبز
جلبک‌های سبز دارای میزان زیادی از رنگیزه‌های کلروفیل a و b می‌باشند. این رنگیزه‌ها برای جمع‌آوری انرژی نوری در جلبک‌ها برای انجام فتوسنتز ضروری هستند. جلبک‌های سبز به صورت تک سلولی، چند سلولی و یا رشته‌ای یافت می‌شوند. زیستگاه این جلبک‌ها بیش‌تر آب شیرین است، اما برخی از گونه‌ها در آب شور هم زندگی می‌کنند. این جلبک‌ها به هر دو طریق ذکر شده در بالا، توانایی تولید‌مثل دارندآیا میدانستید از برخی جلبک‌های سبز برای تولید قرص، کپسول دارویی به عنوان مکمل غذایی استفاده می‌شود؟ در شکل‌های زیر جلبک کلرولا را مشاهده می‌کنید که از این جلبک برای تولید قرص‌های مکمل غذایی استفاده شده است. جلبک‌های سبز منابع غنی از کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و لیپیدها هستند که به عنوان مکمل‌های غذایی برای انسان‌ و حیوانات دامی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

3-- جلبک‌های قهوه‌ای
جلبک‌های قهوه‌ای به دلیل دارا بودن رنگیزه‌های گزانتوفیل و فوکوگزانتین به رنگ‌های قهوه‌ای، مایل به قهوه‌ای و زیتونی دیده می‌شوند. اکثر جلبک‌های قهوه‌ای از نظر اندازه نسبت به دیگر جلبک‌ها بزرگتر هستند جلبک‌های قهوه‌ای اغلب در آب شور و چسبیده به اجسام سختی مانند سنگ، صخره‌ها و بدنه‌ی کشتی‌ها زندگی می‌کنند. هر دو نوع تولیدمثل جنسی و غیرجنسی در این جلبک‌ها دیده می‌شود. جلبک‌های قهوه‌ای دارای مقادیر زیادی مواد مغذی هستند که برای سلامتی انسان‌ها و جانوران مفید هستند. این جلبک‌ها توسط موجودات علف‌خوار مانند برخی ماهی‌ها، حلزون‌ها و توتیای دریایی خورده می‌شوند

4-جلبک‌های قرمز
جلبک‌های قرمز به دلیل داشتن رنگیزه‌ی فیکوسیانین و فیکواریترین به رنگ‌های قرمز، مایل به قرمز و بنفش دیده می‌شوند. این جلبک‌ها به دلیل داشتن این رنگیزه می‌توانند نسبت به دیگر جلبک‌ها در اعماق بیش‌تری از آب دریا زندگی کنند. اکثر جلبک‌های قرمز در آب‌های شور زندگی می‌کنند. جلبک‌های قرمز معمولا چندسلولی هستند و می‌توانند به هر دو صورت جنسی و غیرجنسی تولیدمثل نمایند. جلبک‌های قرمز غنی از کلسیم و برخی ویتامین‌ها هستند. این جلبک‌ها غذای پوسته‌داران، کرم‌ها و حلزون‌ها هستند. علاوه بر این طبقه بندی، انواع دیگر طبقه بندی‌ها برای جلبک‌ها بر اساس نوع رنگیزه‌ها، شکل ظاهری، شکل و محل قرارگیری کلروپلاست، مواد ذخیره‌ای، تعداد و محل قرار گیری تاژک‌ها، نوع دیواره‌ی سلولی و ... صورت می‌گیرد.

تهیه و تنظیم :آرزو رضایی

.


با دنیای جلبکها بیشتر آشنا شویم

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : مهدکودک , نقاشی , روانشناسی کودک , آموزشی ,
تاريخ : يکشنبه 15 بهمن 1396 | 15:31 | نویسنده : دردانم |

از پنجه‌گرگیان چه می دانیم؟
نهان‌زادان امروزی به سه گروه پنجه‌گرگیان، دم‌اسبیان و سرخسها متمایز می‌شوند و هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند. این گروه از گیاهان در دوره‌ کربونیفر گسترش یافتند. دارای ریشه، ساقه، برگ و استوانه‌ی آوندی (سلول‌های غربالی و تراکئید) هستند.
گونه‌هایی از پنجه‌گرگیان در تمام دنیا پراکنده هستند. آن‌ها اساسا در جنگل‌ها یا نواحی گرمسیری، نیمه‌گرمسیری و مرطوب وجود دارند. همه‌ی گونه‌های این گیاهان اسپوروفیت‌های کوچک علفی یا درختچه‌ای دارند. گامتوفیت آن‌ها ممکن است به صورت زیرزمینی یا اپی‌فیت باشد.
ساقه‌های این گیاهان می‌توانند به صورت منشعب یا غیر منشعب باشند. اگر ساقه منشعب باشد این انشعاب همیشه به صورت دوتایی است.
برگ‌ها در این گیاهان کوچک، ساده، بدون دمگل هستند. این برگ‌ها در راس ساقه تجمع یافته و ساختاری به نام استروبیل را تشکیل می‌دهند. طول برگ‌ها 2 تا 10 میلی متر می‌باشد. هر برگ فقط یک رگبرگ غیرمنشعب دارد. برگ‌ها در جنس پنجه‌گرگ فاقد گوشوارگ و شکاف برگی هستند ولی گونه‌های موجود در جنس سلاژینلا دارای گوشوارک هستند. معمولا برگ‌ها آرایش مارپیچ بسته دارند مانند لیکوپودیوم کالواتوم و لیکوپودیوم آنوتینوم. در حالی که برخی دیگر آرایش حلقه‌ای دارند مانند لیکوپودیوم ورتیکیلاتوم و لیکوپودیوم سرنواوم. در برخی دیگر برگ‌ها به صورت جفت‌های متقابل قرار می‌گیرند مانند لیکوپودیوم آلپینوم و در برخی از آن‌ها آرایش برگ‌ها به صورت نامنظم است. معمولا برگ‌ها نوک تیز (نیزه‌ای) هستند.
پنجه‌گرگیان به دو دسته ی جور هاگ‌ها مانند جنس پنجه‌گرگ و ناجور هاگ‌ها مانند جنس علف خوک یا سلاژینلا تقسیم می‌شوند.


انشعابات دو شاخه‌ای ساقه‌ها به سنبله‌هایی ختم می‌شود که دارای هاگدان‌‌ها هستند. اگر هاگدان‌ها (دارای هاگ‌های ریز) روی برگ‌های انتهایی قرار داشته باشند، پس از رویش هاگ‌ها ایجاد پروتال نر می‌کنند. اگر هاگدان‌ها روی برگ‌های پایینی سنبله قرار داشته باشند دارای هاگ‌های درشتری نسبت به هاگ‌های برگ‌های انتهایی هستند که می‌توانند پس از رویش پروتال ماده را به وجود آورند. در گیاه سلاژینلا یا علف خوک مگاسپور (هاگ درشت) پروتال ماده یا مگاگامتوفیت را ایجاد می‌کند. سپس بر روی مگاگامتوفیت ساختار آرکگن ایجاد می‌شود که در درون آن یک تخمک وجود دارد. سلول میکرواسپور (هاگ ریز) با تقسیمات متعدد خود پروتال نر یا میکروگامتوفیت و ساختار آنتریدی را به وجود می‌آورد که در درون آنتریدی، سلول‌های مادر آنتروزوئید وجود دارند. سلول‌های مادر آنتروزوئید می‌توانند سلول‌های آنتروزوئید دو تاژکی را به وجود آورند که به سمت بیرون آزاد می‌شوند و با شنا کردن در محیط مرطوب خود را به آرگکن می‌رسانند. با لقاح آنتروزوئید و تخمک، سلول تخم ایجاد می‌شود. سلول تخم در ابتدا به دو سلول بالایی و پایینی تقسیم می‌شود. سلول بالایی با تقسیمات متعدد طویل می‌شود و سلول‌های پایینی را وارد ذخایر غذایی یا همان پروتال می‌کند. با رشد جنین ابتدا ریشه‌ها و سپس ساقه و هم‌چنین یک ناحیه‌ی پا مانند ایجاد می‌شود که وظیفه‌ی آن فراهم کردن مواد غذایی برای گیاه جدید است.
گونه‌های متعلق به جنس پنجه‌گرگ برخلاف سلاژینلا یا همان علف‌خوک دارای هاگ‌های هم‌اندازه و هم‌نوع هستند. از ویژگی‌های هاگ‌های جنس پنجه‌گرگ این است که می‌توانند تا چند فصل به حالت خفته باقی بمانند و جوانه نزنند. از جوانه‌زنی این هاگ‌ها فقط یک نوع گامتوفیت زیرزمینی ایجاد می‌شود که ممکن است بعدا بر روی این گامتوفیت ساختارهای آرکگن و آنتریدی ایجاد شود. با لقاح آنتروزوئید و تخمک، سلول تخم ایجاد می‌شود. با ایجاد سلول تخم مرحله‌ی گامتوفیتی گیاه به پایان رسیده و مرحله‌ی اسپوروفیتی شروع می‌شود.

تهیه و تنظیم : آرزو رضایی


از پنجه گزگیان چه می دانیم؟

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : مهدکودک , نقاشی , روانشناسی کودک , آموزشی ,
تاريخ : شنبه 5 اسفند 1396 | 12:53 | نویسنده : دردانم |

گرده افشان‌ها
گرده‌افشانی طبیعی را می‌توان به دو حالت تقسیم‌ کرد:
1- گرده افشانی توسط عوامل بیجان 2- گرده‌افشانی توسط موجودات زنده
ممکن است دانه‌های گرده‌‌ی گیاهان توسط عوامل بیجان مثل آب، باد صورت گیرد و یا گرده افشانی ممکن است توسط موجودات زنده‌ای همانند حشرات، پرنده‌ها، مورچه‌ها و خفاش‌ها صورت گیرد که این نوع گرده افشانی جزو گرده‌ افشانی توسط موجودات زنده تقسیم بندی می‌شود. در این مطلب به هر دو نوع از گرده افشان‌ها اشاره خواهیم کرد.
زنبورها: زنبور‌ها از پراهمیت‌ترین گرده افشان‌های گیاهان موجود در باغ و درختان میوه‌دار هستند که از نظر تجاری اهمیت فراوان دارند. در میان زنبورها، زنبور عسل‌ها یکی از مهم‌ترین گرده افشان‌ها برای گیاهان گلدار محسوب می‌شوند. زنبور عسل‌ها معمولا بر روی گل‌هایی که در طول روز باز می‌شوند و دارای رنگ‌های روشن با بو و رایحه‌ی خوش هستند، می‌نشینند. همچنین، این گونه گل‌ها دارای شکل لوله‌ای و نوشجای هستند. نوشجای قسمتی از گل است که بر روی قسمت‌هایی از گل ایجاد می‌شود و دارای ماده‌ی شهد است که موجودات گرده‌افشان از آن به عنوان غذا استفاده می‌کنند. زمانی که زنبورها نوشجای را بر روی گل مشاهده می‌کنند، به سمت آن رفته و در این حین دانه‌های گرده‌ی گل به پرز پاهای زنبورها می‌چسبند. وقتی زنبورها از روی این گل پرواز کرده و بر روی گل دیگر می‌نشینند دانه‌های گرده‌ی چسبیده به پاهای این زنبورها هم به گل دیگر منتقل می‌شود و فرایند لقاح به وسیله‌ی این زنبورها امکان‌پذیر می‌گردد.

مگس‌ها: برخی از گل‌ها دارای بو و رایحه‌ی بد هستند که مگس‌ها جذب این گونه گل‌ها می‌شوند. این گل‌ها شهد ترشح می‌کنند و دارای رنگ‌های تیره مثل قهوه‌ای و بنفش هستند.


پروانه‌ها و بیدها: پروانه‌هایی همانند پروانه‌ی مونارک گرده‌افشانی گل‌های باغچه و یا گل‌های وحشی را انجام می‌دهند که معمولا به صورت خوشه‌ای یافت می‌شوند. این گل‌ها دارای بوی قوی، رنگ‌های روشن و همچنین نوشجای هستند که در طول روز باز می‌شوند. دانه‌های گرده توسط بال‌ها یا پاهای این پروانه‌ها حمل می‌شوند. بیدهاگرده‌افشانی گل‌هایی را که در طول بعد از ظهر یا شب باز می‌شوند را انجام می دهند. همچنین گل‌هایی که توسط بیدها گرده‌افشانی می‌شوند دارای رنگ‌های کمرنگ یا سفید و بدون بو هستند. بیدها در تاریکی شب این گل‌ها را تشخیص می‌دهند و بر روی آن‌ها می‌نشینند. با پرواز آن‌ها از روی یک گل‌ و نشستن بر روی گل دیگر، گرده‌ افشانی توسط آن‌ها صورت می‌گیرد.گیاهانی در طبیعت وجود دارد که گرده‌های آن‌ها توسط حشرات اختصاصی منتقل نمی‌شود (یعنی برای انجام عمل گرده افشانی نیازی به حضور یک حشره‌ی خاص در محیط نیست). عواملی مانند باد، آب، برخی حشرات و پرنده‌ها دانه‌های گرده‌ی این گیاهان را جابه‌جا می‌کنند.
گرده افشانی توسط خفاش‌ها: در صحراها یا مناطق گرمسیر خفاش‌ها اغلب بر روی گل‌هایی که در تاریکی شب باز می‌شوند می‌نشینند. این گل‌ها سفید رنگ یا دارای رنگ‌های کمرنگ می‌باشند که به این طریق در تاریکی شب از دیگر گل‌ها متمایز می‌شوند و خفاش‌ها قادر به تشخیص آن‌ها هستند. این‌ گل‌ها دارای بوی قوی، مقدار زیادی شهد و اندازه‌ی بزرگ هستند. اندازه‌ی بزرگ و ساختار خاص آن‌ها شرایط را برای ورود سر خفاش به درون نوشجای فراهم می‌کند. در هنگام ورود سر خفاش به نوشجای، دانه‌های گرده به سر و صورت خفاش می‌چسبند و به سایر گل‌ها منتقل می‌شوند.

گرده‌افشانی به وسیله‌ی پرنده‌ها: بسیاری از پرنده‌های کوچک گرده افشانی گل‌هایی مانند ارکیده و دیگر گل‌های وحشی را انجام می دهند که معمولا دارای رنگ‌های روشن و رایحه‌دار هستند و در طول روز باز می‌شوند. گل‌هایی که توسط پرنده‌ها گرده ‌افشانی می‌شوند، دارای ساختار محکم، شکل خمیده، لوله‌ای هستند که این ساختار به پرنده‌ها اجازه می‌دهد تا منقار خود را وارد نوشجای کنند، در این هنگام دانه‌های گرده به سر و گردن پرندها می‌چسبند و شرایط برای جابه‌جایی گرده‌ها از این گل‌ها به سایر گل‌ها فراهم می‌شود.
گرده افشانی توسط باد: بسیاری از گونه‌های مخروط‌داران، بازدانگان و بسیاری از نهان‌دانگان توسط باد گرده‌افشانی می‌شوند. در این گیاهان معمولا شهد یا مواد معطر تولید نمی‌شود. تولید دانه‌های گرده بسیار زیاد است و همچنین کوچک و سبک هستند. گل‌های این گیاهان معمولا همزمان یا زودتر از برگ‌دهی گیاهان می‌رسند که در این صورت برگ‌ها مانع جابه‌جایی گرده‌ها توسط باد نمی‌شوند.
جابه‌جایی توسط آب: گرده‌افشانی برخی از گیاهان آبزی مانند علف شاخی و علف مارماهی توسط آب انجام می‌شود. بدین صورت که دانه‌های گرده‌ی این گیاهان بر روی آب می‌افتند و زمانی که آب با گل دیگر تماس پیدا می‌کند دانه‌های گرده هم به آن گل انتقال پیدا می‌کنند و فرایند لقاح صورت می‌گیرد.
برخی از گونه‌های ارکیده وجود دارند که برای‌ گرده ‌افشانی شهد تولید نمی‌کنند اما با داشتن رنگ‌های روشن و عطر خوش و قوی، زنبور را به سمت خود می‌کشاند و دانه‌های گرده تولید شده به آن می‌چسبند. برخی از ارکیده‌ها هم تقلید جنسی می‌کنند به این ترتیب که بوی همانند فرومون زنبور ماده تولید می‌کنند و بدین صورت زنبور نر را به سمت خود جذب می‌کنند. برخی از ارکیده‌ها هم شکل ظاهری شبیه زنبور ماده دارند، در واقع ظاهر زنبور ماده را تقلید میکنند و فرومون یا بوی زنبور ماده را ساطع می‌کنند و به این ترتیب زنبور نر را به طرف خود می‌کشانند.

تهیه و تنظیم : آرزو رضایی


گرده افشان ها

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : مهدکودک , نقاشی , روانشناسی کودک , آموزشی ,
تاريخ : شنبه 5 اسفند 1396 | 12:56 | نویسنده : دردانم |

انواع گیاهان

گیاهان موجودات زنده‌ای هستند که در طبیعت تنفس و رشد می‌کنند. آن‌ها همچنین محصولات غذایی تولید می‌کنند که انسان‌ها و جانوران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. بیشتر گیاهان بر روی زمین رشد می‌کنند. برخی از آن‌ها هم در آب رشد می‌کنند. گیاهان برای ما انسان‌ها خیلی مفید هستند. برخی از آن‌ها بزرگ و قوی بوده و برخی کوچک و ضعیف هستند.

گیاهان بزرگ: 1- بلند، بزرگ، گیاهان قوی و مستحکمی هستند که درخت نامیده می‌شوند. 2- آن‌ها شاخه‌های زیادی دارند. 3- درختان به صورت راست بر روی زمین قرار می‌گیرند. 4- درختان ساقه‌ی محکمی دارند. به ساقه‌ی یک درخت تنه‌ی درخت هم گفته می‌شود. ما از سایه، چوب و میوه‌های درختان استفاده می‌کنیم. از چوب درختان در ساخت و ساز خانه‌ها، وسایل چوبی و همچنین تولید کاغذ استفاده می‌شود. درختان در طبیعت، خانه‌ یا محل زندگی موجوداتی مانند حشرات، پرنده‌ها و یا حیوانات دیگر هستند. درختان به طور کلی دارای اجزای متفاوتی هستند: 1- ریشه 2-ساقه 3-شاخه 4- برگ‌ها 5- گل‌ها 6- میوه‌ها

درخت سیب جزو گیاهان بزرگ محسوب می‌شوند.

گیاهان کوچک:

1- گیاهان کوچک اندازه‌ای کوچکتر از درختان دارند. 2- ساقه‌های آن‌ها ضعیف‌تر و نازک‌تر است. 3- آن‌ها برای رشد نیاز به فضای کمی دارند. 4- این گیاهان زیاد بلند نیستند. بته‌، علف‌ها، گیاهان بالا رونده و گیاهان خزنده جزو گیاهان کوچک هستند.
بته‌ها: 1- بته‌ها کوچکتر از درختان هستند. 2- آن‌ها ساقه‌ی کوچک ، نازک، سخت، چوبی و شاخه‌های زیادی دارند. 3- این گیاهان دارای اندازه‌ی متوسط هستند و برای چند سال زندگی می‌کنند. بته‌ی گل رز، یاسمن و گل بامیه جزو بته‌ها محسوب می‌شوند
علف‌ها:

برخی گیاهان کوچک ساقه‌های نرم و سبز دارند که به آن‌ها علف گفته می‌شود. 1- بسیاری از علف‌ها فقط به مدت چند ماه زندگی می‌کنند. 2- علف‌ها کوچکتر از بته‌ها هستند. 3- این گیاهان ساقه‌های نرم، سبز و ضعیف دارند. 4- آن‌ها می‌توانند به صورت عمودی و راست بر روی زمین قرار گیرند. 5- علف‌ها گیاهان فصلی هستند یعنی فقط در یک فصل خاص از سال رشد می‌کنند و سپس از بین می‌روند. چمن، گندم، نعناع و گل آفتاب‌گردان جزو علف‌ها محسوب می‌شوند


گیاهان بالا رونده:

1- ساقه‌های گیاهان بالارونده ضعیف هستند. 2- آن‌ها نمی‌توانند به صورت راست بر روی زمین قرار گیرند. 3- آن‌ها برای رشد به دیگر گیاهان نیاز دارند به‌ طوری که یا به‌ آن‌ها بچسبند یا بر روی آن‌ها بایستند و رشد کنند. این گیاهان گیاهان بالارونده نامیده می‌شوند. گیاهان بالارونده پیچک‌هایی دارند که باعث اتصال آن‌ها به دیگر گیاهان می‌شود. انگور، نخود فرنگی جزو گیاهان بالارونده هستند


گیاهان خزنده:

برخی از گیاهان با خزیدن بر روی زمین رشد می‌کنند که به آن‌ها گیاه خزنده گفته می‌شود. 1- آن‌ها دارای ساقه‌ی ضعیفی هستند. 2- گیاهان خزنده نمی‌توانند به صورت راست و محکم بر روی زمین قرار گیرند. کدو تنبل، هنداوانه جزو گیاهان خزنده هستند.

گیاهان خاردار:

برخی از گیاهان موجود بر روی زمین دارای خار بر روی اجزای خود هستند. حیوانات نمی‌توانند از این گونه گیاهان تغذیه کنند. به این گیاهان خاردار می‌گویند. کاکتوس، رز جزو گیاهان خاردار محسوب می‌شوند.

گیاهان آبزی:

برخی از گیاهان در آب رشد می‌کنند که به آن‌ها گیاهان آبزی گفته می‌شود. نیلوفر آبی و لوتوس جزو گیاهان آبزی هستند.

گیاهان مختلف دارای برگ‌هایی با شکل و اندازه متفاوت هستند. برگ‌ها بخش‌هایی مهمی از گیاهان هستند. برخی از گیاهان برگ‌های بزرگ دارند. مانند پاپایا، لوتوس و موز. برخی گیاهان هم دارای برگ‌های کوچک هستند مانند درخت تمبر هندی

انواع گیاهان

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : مهدکودک , نقاشی , روانشناسی کودک , آموزشی ,
تاريخ : يکشنبه 15 بهمن 1396 | 15:00 | نویسنده : دردانم |

علم زمین

بررسی اجمالی علم زمین مطالعه سیاره زمین است. تمام جنبه های سیاره را از هسته داخلی به لایه های بیرونی جو متصل می کند. رشته های بسیاری از علوم وجود دارد که بخشی از علم زمین است از جمله زمین شناسی (سنگ ها و مواد معدنی)، دیرینه شناسی (دایناسورها و فسیل ها)، هواشناسی (جو و آب و هوا) و اقیانوس شناسی است
زمين شناسي
موضوع ها زمين شناسي
سازه سنگ هاي زمين
مواد معدني
صفحات زمين
فرسايش
فسيلي ها
يخچال ها
كاني هاي
خاك
كوه ها
توپوگرافي
آتشفشان ها
زمين لرزه ها
چرخه آب
واژه های زمین شناسی
چرخه های تغذیه
زنجیره غذایی
چرخه کربن
چرخه اکسیژن
چرخه آب
چرخه نیتروژن
اتمسفر و هواشناسی
اتمسفر
اقلیم
آب و هوای
ابرها
آب و هوا خطرناک
طوفان ها
گردباد
پیش بینی آب و هوا
فصل ها
واژه نامه هوا و شرایط
جهان بیوم
بیوم ها و اکوسیستم ها
کویر
مراتع
ساوانا
جنگل های استوایی
جنگل معتدل
جنگل تاگا
دریایی
آب شیرین
مرجان
مسائل زیست محیطی
محیط زیست زمین
آلودگی هوا
آلودگی آب
آلودگی ازن
بازیافت لایه
گرمایش جهانی.
منابع انرژی تجدید پذیر

انرژی تجدید پذیر
انرژی زیست توده
انرژی زمین گرمایی
نیروی برق
نیروی خورشیدی
موج و انرژی جزر و مدی
نیروی باد
دیگر
امواج اقیانوس
جزیره
سونامی
عصر یخبندان
آتش سوزی جنگل
حالات ماه
علم زمین چیست؟
مطالعه زمین اغلب به "حوزه های" مختلفی از زمین، از جمله جو، بیوسفر، هیدروسفر و لیتوسفرتقسیم می شود.
اتمسفر
- اتمسفر هوای در اطراف زمین است که از گازهای مختلف تشکیل شده است (اکثرا نیتروژن و اکسیژن). جو، یک لایه محافظ در اطراف زمین را تشکیل می دهد، سیاره را گرم نگه می دارد و از تابش خورشید محافظت می کند. مطالعه جوهواشناسی نامیده می شود و شامل آب و هوا می شود.
بیوسفر
- بیوسفر منطقه ای از زمین است که در آن زندگی وجود دارد. این شامل تمام بیوم ها و اکوسیستم های اطراف این سیاره است.
هیدروسفر
محدوده ای از زمین است شامل اقیانوس ها، یخچال ها، دریاچه ها و رودخانه ها است. حدود 75 درصد از سطح زمین توسط اقیانوس پوشیده شده است.
مطالعه اقیانوس اقیانوس شناسی نامیده می شود.
ليتوسفر
ليتوسفر لايه بيرونی زمين است. این شامل پوسته زمین و بخشی از گوشته است. لیتوسفر به بخش های غول پیکر به نام صفحات تکتونیکی شکسته می شود. زمین شناسان ليتوسفر از جمله سنگ ها، مواد معدنی و تاریخ زمین را مطالعه می کنند.

علم زمین

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : مهدکودک , نقاشی , روانشناسی کودک , آموزشی ,
تاريخ : يکشنبه 8 بهمن 1396 | 12:08 | نویسنده : دردانم |

من یک اتم هستم

سلام بچه های نازنین می خواهم خودمو معرفی کنم من یک اتم هستم

شما قادر به دیدن من در هر نقطه، نیستید ولی من در همه جا هستم. در حال حاضر، به خاطر شما، من خودم را بزرگ کرده ام. شما می توانید پایین صفحه من را ببینید.


شما شاید تعجب کنید که آن چیزهای سیاه چیست. اینها بچه های من هستند که بخشی از من هستند، به نام الکترون. در آینده بیشتر در مورد آنها بهتون می گم
درست مثل تو، من نیز دوستانی دارم دیگر اتم ها! آنها در اندازه ها و انواع مختلف هستند. با این وجود، آنها دوست من هستند، و من همیشه سعی می کنم با آنها ارتباط برقرار کنم. اگریک یا چند اتم با هم بشیم ، چیزی را به نام یک مولکول ایجاد می کنیم .


آیا می توانید من رابا دو دوست آبی با هم ببینید ؟ ما با هم یک مولکول را تشکیل می دهیم. مولکول های دیگرنیز وجود دارند و بسیاری از آنها نیز دوستان ما هستند هنگامی که مولکول های بیشتری پیش ما می آیند ما اشیا پیچیده ای را می سازیم


ما خیلی کوچک هستیم، وقتی با هم جمع می شویم تشکیل یک تیم را خواهیم داد وسپس، اندازه ما افزایش می یابد در نهایت به اندازه کافی بزرگ می شویم که شما احساس کنید.
یک پرتقال را در نظر بگیرید خب، ما اتم ها نارنجی پرتقال را تشکیل می دهیم.

از پدر / مادر خود بخواهید که یک پرتقال را برای شما ببرد .از آنها بخواهید قطعات را به قطعات کوچکتر برش دهد، از او بخواهید دوباره آن را انجام دهد. ما کوچکترین قطعه پرتقال هستیم. دیگر شما نمی توانید ما را برش دهید آنقدر کوچک هستیم


همانند پرتقال ما همه چیزهایی را که در اطراف شما هستند و شما می بینید را تشکیل می دهیم

از اینکه شما نمی توانید من را ببینید متاسفم امیدوار هستم که بتوانیم با هم دوست باشیم. هنگامی که شما رشدکردید و بزرگ شدید با دستگاهی به نام میکروسکوپ نگاه کنید. مرا خواهید دید من منتظر آن روز هستم

من یک اتم هستم

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : مهدکودک , نقاشی , روانشناسی کودک , آموزشی ,
تاريخ : يکشنبه 8 بهمن 1396 | 11:36 | نویسنده : دردانم |

اتم چیست؟
اتم سازه اصلی برای همه مواد در جهان است. اتم ها بسیار کوچک هستند و از چند ذره کوچکتر تشکیل شده اند. ذرات پایه ای که اتم را تشکیل می دهند الکترونها، پروتون ها و نوترون ها هستند.
اتمها واحدهای اساسی ماده و ساختار تعیین کننده عناصر هستند. اصطلاح "اتم" از واژه یونانی به عنوان "یکپارچه" به دست می آید، زیرا زمانی تصور می شد که اتم کوچکترین چیز در جهان است و نمی تواند تقسیم شود. اکنون می دانیم که اتم ها از سه ذره تشکیل شده اند: پروتون، نوترون و الکترون - که از ذرات حتی کوچکتر مانند کوارک تشکیل شده اند.

اتم ها پس از بیگ بنگ 13.7 میلیارد سال پیش ایجاد شده اند. بطور داغ داغ در جهان جدید سرد شده است.
جهان 380،000 سال طول کشید تا خنک شودو دما به اندازه کافی برسد که سرعت الکترون ها کاهش یابند به طوری که هسته توان داشته باشد آنها را برای تشکیل اولین اتم ها جذب کند. اولین اتمها در ابتدا هیدروژن و هلیوم بودند که هنوز هم عناصر فراوان در جهان هستند.
ساختار اتم
در مرکز اتم، هسته است. هسته از پروتون ها و نوترون ها تشکیل شده است. الکترون ها در اطراف بیرون هسته چرخش می گیرند.

پروتون و نوترون سنگین تر از الکترون هستند الکترون ها بسیار سبک وزن هستند و در یک ابر در اطراف هسته وجود دارد. ابر الکترون دارای شعاع 10000 برابر بزرگتر هسته است.

پروتون و نوترون تقریبا جرم یکسان دارند. با این حال، یک پروتون وزن بیش از 1800 الکترون دارد. اتم ها همیشه دارای تعداد برابر پروتون ها و الکترون ها هستند، . افزودن پروتون به اتم یک عنصر جدید را ایجاد می کند، در حالی که افزودن یک نوترون یک ایزوتوپ یا نسخه سنگین تر آن اتم را ایجاد می کند
هسته

هسته در سال 1911 توسط ارنست رادرفورد، فیزیکدان از نیوزیلند کشف شد، که در سال 1920 نام پروتون را برای ذرات مثبت هسته اتم پیشنهاد کرد. رادرفورد همچنین نظریه ای را مبنی بر اینکه ذرات خنثی درون هسته نیز وجود داردداد جیمز چادویک، فیزیکدان و دانشجوی انگلیسی رادرفورد، توانست در سال 1932 تأیید کند.

تقریبا تمام جرم اتم در هسته قرار دارد. پروتون ها و نوترون هایی که هسته را تشکیل می دهند تقریبا هم جرم هستند (پروتون کمی کمتر است) و طبق آزمایشگاه ملی لارنس برکلی همان حرکت زاویه ای دارد.


پروتونها

پروتونها ذرات مثبت در هسته اتمی هستند. رادرفورد آنها را در آزمایشات با لوله های کادمیوم که از 1911 تا 1919 انجام می داد، کشف کرد. پروتون ها در جرم کوچکتر از نوترون ها با وزن نسبی 0.9986 (در مقایسه با جرم نوترونی 1) و یا حدود 1.673x10-27 کیلوگرم است.

تعداد پروتون ها در یک اتم، عناصر را مشخص می کند. به عنوان مثال، اتم های کربنی دارای شش پروتون هستند، اتم های هیدروژن یک و اتم های اکسیژن هشت
. تعداد پروتون ها در یک اتم به عنوان عدد اتمی آن عنصر نامیده می شود. تعداد پروتون ها در اتم همچنین رفتار شیمیایی عنصر را تعیین می کند. .

سه کوارک هر پروتون را تشکیل می دهند - دو کوارک "بالا" (هر دو با یک بار مثبت 2/3) و یک کوارک "پایین" (با یک بار منفی 1/3) - و آنها توسط دیگر ذرات زیر اتمی به نام گلوئون نگهداری می شوند، که بی عیب است
اتم هیدروژن منحصر به فرد است که تنها یک پروتون دارد و در هسته آن نوترون وجود ندارد.
پروتون و نوترون هر دو از ذرات دیگر به نام کوارک ها و گلوئون تشکیل شده است. پروتونها دارای دو کوارک "بالا" و کوارک "پایین" هستند در حالی که نوترونها شامل کوارک "بالا" و دوکوارک "پایین" است. گلوئون مسئول اتصال کوارک ها به یکدیگر هستند.
الکترون
الکترون یک ذره باردار منفی است که در خارج از هسته چرخش می کند. الکترونها به سرعت در اطراف هسته چرخش می کنند، دانشمندان هرگز نمیتوانند 100٪ مطمئن باشند که در آن قرار دارند، اما دانشمندان می توانند برآورد کنند که الکترونها باید باشند. اگر تعداد اتمهای الکترون و پروتون در یک اتم برابر باشد، گفته می شود که اتم یک بار خنثی است. الکترونها به بار مثبت پروتونها ی هسته جذب می شوند. الکترونها بسیار کوچکتر از نوترونها و پروتونها هستند. حدود 1800 بار کوچکتر!
پیکربندی الکترون اتم، توضیح مختصری از مکان الکترونها در یک اتم معمولی است. با استفاده از پیکربندی الکترون و اصول فیزیک، شیمیدانها می توانند خواص اتم مانند ثبات، نقطه جوش و هدایت را پیش بینی کنند.
نوترون
هیچ باری ندارند تعداد نوترون ها بر توده و رادیواکتیویت اتم تاثیر می گذارد

وجود نوترون توسط راتیرفورد در سال 1920 تئوریزه شد و توسط چادویک در سال 1932 کشف شد. در هنگام آزمایشات، نوترون ها در یک ورق نازک بریلیوم یافت شدند. .

نوترونها ذرات بدون تخلیه در تمام هسته های اتمی یافت می شوند (به جز برای هیدروژن 1). توده نوترون کمی بزرگتر از پروتون است. مانند پروتون ها، نوترون ها نیز از کوارک ها ساخته می شوند - یک کوارک "بالا" (با یک بار مثبت 2/3) و دو کوارک"پایین" هر کدام با یک بار منفی1/3
ایزوتوپها

تعداد نوترون ها در یک هسته ایزوتوپ عنصر را تعیین می کند. به عنوان مثال، هیدروژن دارای سه ایزوتوپ شناخته شده است: پروتیوم، دوتریوم و تریتیوم.

اتم چیست؟

:: موضوعات مرتبط :

:: برچسب ها : مهدکودک , نقاشی , روانشناسی کودک , آموزشی ,
تاريخ : شنبه 5 اسفند 1396 | 12:58 | نویسنده : دردانم |